Personvernerklæring

Trusted brands AS (920675050) heretter beskrevet som («Saleabl», «Vi» eller «Oss») bryr oss om deg og hvordan informasjon om deg blir samlet inn og brukt, og vi setter pris på din tillit til at vi skal gjøre dette på en nøye og fornuftig måte. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler, beskytter, bruker og deler informasjon om deg når du bruker Saleabl.com (samlet «Nettstedet»), samt våre tjenester, inkludert våre plugin-moduler som blir brukt til et formål med å levere Nettsiden og våre tjenester (samlet «Tjenestene»), og uansett om du har tilgang til nettstedet direkte eller via et tredjeparts nettsteder eller via en eller flere av tjenestene.

For å kunne leve opp til våre standarder og dine forventninger har vi laget en forståelig personvernerklæring og all vår innsamling er og bruk av personopplysningene er underlagt norsk lovgivning og GDPR. Alle formålene du finner under er vårt rettslige grunnlag for å behandle dine personopplysninger.

2. Hvordan samler vi inn dine personopplysninger?

Den informasjon vi samler inn om det vil avhenge av hvilke deler av tjenesten du bruker, om du kjøper abonnement/leier, besøker Saleabl eller oppgir informasjon i andre sammenhenger. Personopplysninger vi samler inn er:

 1. Informasjon du oppgir når du for eksempel registrer en brukerkonto, salg, melder deg på nyhetsbrev eller kontakter oss med spørsmål.
 2. Automatisk brukerregistrering når du bruker tjenesten, for eksempel ved et salg.

3. Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg?

 1. Grunnleggende informasjon som navn, adresse og kontaktdetaljer som e-post og telefonnummer. Informasjonen vil bli bruk til å kunne levere tjenesten, identifisering, registrering og til å gi nødvendig informasjon.
 2. Informasjon om din brukerkonto og kundeforholdet, som bestillingsopplysninger, betalingsopplysninger, leveringsopplysninger, verv en venn programmet, bruksbegrensninger, produkter du har hjemme, hvilke produkter du har byttet og kontakt med kundeservice. Dette er for å administrere kundeforholdet og hjelpe deg ved behov.
 3. Opplysninger i forbindelse med bruk av tjenesten og salg. Dette kan være tekniske informasjon som enheter du bruker, kommunikasjon, kuponger og data som samles inn ved hjelp av informasjonskapsler eller liknende teknologi vi benytter.
 4. Har du blitt vervet, vil vi samle inn informasjon om hvem som vervet deg, hvilket medium som ble brukt og om du har gjennomført en handel. Dette er for å kunne dele ut belønningene og analysere programmet.
 5. Demografisk informasjon som er innhentet fra samarbeidspartnere, dette er for å forstå, beskrive adferden og kjøpsvanene. Slik at vi kan tilby bedre produkter og tjenester.

4. Hvordan blir din informasjon brukt og beskyttet?

Levere tjenester. Vi behandler personopplysninger for å kunne tilby og levere tjenesten til deg. Derfor er denne behandlingen nødvendig for å kunne oppfylle en avtale som er du er en del av. Dine personopplysninger blir behandlet i forbindelse med at:

 1. Vi levere en digital tjeneste som krever en personlig brukerkonto
 2. Vi leier ut produkter, pakker og leverer til en personlig adresse
 3. Identifisere brukere, vite hvilke produkter brukeren har hjemme til enhver tid, hva som skal til retur og registre hvilke produkter som er skadet og hvordan skaden har oppstått.
 4. Sender deg nødvendige oppdateringer på produkter som skal leveres, returneres og byttes. Samt personlig tilpasset informasjon om hvordan tjenesten virker og opplæring.
 5. Feilretting, kundeservice og klagebehandling.

Utvikling og analyse. Personopplysninger vi behandler er for å kunne forstå brukerens behov og videreutvikle tjenestene. Det rettslige grunnlaget for å kunne behandle disse personopplysningene til dette formålet er å forbedre tjenesten vi leverer til deg. Dette kan være:

 1. Analysere informasjon vi samler inn for å kunne forstå bruksmønstre og behovene. Disse blir brukt til å forbedre utvalget av produkter, tilby nye type tjenester og produkter, kommunikasjon. Vi kan blant annet benytte brukerundersøkelser, kontakte enkelte brukere og innsendte forslag.
 2. Bruke statistiske og analyse data om hvordan produkter slites og bruke dette til å utbedre eksisterende produkter i samarbeid med leverandører. Gruppere brukere på bakgrunn på bruksmønster, alder og demografi, for å kunne forstå hvor dette påvirker bruken av tjenesten. Vi vil alltid anonymisere alle disse brukerdataene.
 3. Kunne feilsøke og rette eventuelle hendelser som skjer med enkeltbrukere.
 4. Til å utarbeide markedsundersøkelser, brukerundersøkelser, brukeranalyse.

Salg og markedsføring. Alle dine personopplysninger blir behandlet etter gjeldene lovgivning. Grunnlaget for å kunne behandle personopplysninger til dette formålet er vårt ønske å markedsføre tjenestene. Eksempler på dette er:

 1. Utveksle personopplysninger med underleverandører av salg og markedsføring, hvis dette er nødvendig for å kunne gjennomføre et avtalt oppdrag.
 2. Verveprogram hvor brukere kan verve andre.
 3. Utveksle nødvendig informasjon til våre affiliate partnere.

Digitale markedsføringskanaler. For å kunne gi deg relevant markedsføring på andre nettsider eller tjenester samarbeider vi med annonsepartnere. Vi bruker informasjonskapsler (Cookies) og Facebook pixel for å kunne levere disse annonsene. Hvis du ikke ønsker dette kan du bruke privat modus i nettleseren eller så kan du slette Cookies. Du finner mer informasjon om dette hos din leverandør av nettleser. Du kan endre dine annonsepreferanser på Facebook, les mer her: https://www.facebook.com/help/109378269482053

Dirkete markedsføring. Ved registrering eller kjøp får du valg om å melde deg på nyhetsbrev fra Saleabl. Her vil vi kommunisere med nyheter, blogg, tilbud, nye funksjoner og andre aktiviteter vi gjennomfører. Ønsker du å melde deg av eller reservere deg mot slik kommunikasjon, kan du sende oss en e-post eller melde deg av med linken i e-posten.

Tilpasset handleopplevelse og kommunikasjon. Vi har et formål å gjøre din opplevelse på Saleabl best mulig og til dette tilpasser vi nettbutikken til deg. Dette kan være produkter du har lagt i handlekurven, men ikke har gått til checkout eller basert på tidligere kjøp og nåværende medlemskap. Vi kan gi fra tid til en annen gi deg:

 1. Tilpasset tilbud som bare er for deg.
 2. Påminnelse om at du har varer i handlekurven.
 3. Mulighet for å kunne oppgradere ditt medlemskap.
 4. Redaksjonelt innhold og kampanjer.

sikkerhet og plikter. Sikkerhet er høyt prioritert og vi kan benytte personopplysninger for å avdekke eventuelle ulike typer misbruk av tjenesten og bedrageri. Samt at vi behandler personopplysninger for å kunne oppfylle rettslige, lovfestede forpliktelser. Dette kan være:

 1. Avdekke svindel eller misbruk at våre tjenester eller betalingsmetoder.
 2. Regnskapsførsel.
 3. Rapportering og fremlegging av opplysninger for myndigheter når dette er lovpålagt.

5. hvordan håndterer vi og beskytter vi personopplysningene?

Det å sikre dine personopplysninger vil være vår høyeste prioritet. Dette innebærer fysiske, tekniske og administrative tiltak som: rutiner for håndtering av data, backup, tilgangstyring, og risikovurderinger. Dette er for å sikre at dine data ikke kommer på avveie.

6. Hvor lenge lagrer vi dine data?

Vi følger norsk lovgivning og er pliktig til å følge boksføringloven, men vi sletter dine data som ikke faller innunder dette innen 3 år fra du registrer deg som bruker på Saleabl. Opplysninger som er anonymisert er ikke gjenstand for begrensinger eller krav til lagringstid.

7. Hvem kan få dine personopplysninger utlevert?

Vi kan utlevere personopplysninger til: Enkelte av våre samarbeidspartnere og underleverandører vil kunne få innsyn i personopplysningene, hvis dette er nødvendig for å kunne utføre tjeneste for oss. I disse tilfellene inngås det databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten og at dataene ikke kan brukes til andre formål enn å gjennomføre tjenesten som er avtalt med oss.

Vi kan også utlevere informasjon: I lovbestemte tilfeller. Dette kan være pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter. Vi kan utlevere dine personopplysninger i forbindelse med anmeldelse i de tilfellene produkter ikke leveres tilbake etter avtale. I forbindelse med virksomhetsoverdragelse, dette kan være et ledd i fusjon, oppkjøp, salg av Trusted Brands eiendeler eller overføring til et annet selskap.

Overføring utfor EU/EØS: Alle personopplysninger blir som regel behandlet i Norge og innfor EU/EØS. Men i enkelte tilfeller har vi samarbeidspartnere og underleverandører som holder til utenfor EU/EØS. I disse tilfellene vil vi være ekstra forsiktige og gjøre nødvendige tiltak for å sikre at dine personopplysninger blir behandlet på et tilfredsstillende grunnlag.

8. Dine rettigheter

Rett til innsyn. Du har rett til få informasjon om hvilke opplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. For å bruke retten din til få tilgang til alle dine personopplysninger kan du kontakte oss.

Rett til korrigering. For at vi skal kunne levere tjenesten og yte en god service er det viktig at din informasjon er riktig til enhver tid. Du har mulighet for å endre alle dine opplysninger på din konto. Hvis du skulle oppdage feil eller ikke har mulighet for å rette det, kan du kontakte oss.

Rett til dataportabilitet. Du har rett til å få utlevert alle personopplysninger som vi har samlet om deg. Dette vil bli utlevert på en strukturert måte i et maskinlesbart format. Kontakt oss.

Tilbaketrekking av samtykke. Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke om å behandle dine personopplysninger, men dette vil medføre at du mister tilgang til tjenestene.

Reservasjon mot direkte markedsføring. Har du meldt deg på nyhetsbrev kan du når som helst melde deg av dette, ved å kontakte oss eller bruke lenken i e-posten du får. Ønsker du å reservere deg mot alle typer henvendelser (unntatt de henvendelse som er nødvendig og lovpålagte for å kunne levere tjenesten til deg) kan du kontakte oss.

Rett til sletting. Alle dine personopplysninger vil bli slettet automatisk når de ikke lenger er nødvendige. Ønsker du at vi sletter dine personopplysninger og konto kan dette gjøres enkelt ved å kontakte oss. Unntaket er informasjon som vi er lovpålagt å oppbevare eller hvis du har en tvist med Saleable (dette kan være at du har unnlatt å levere tilbake produktene).

9. Informasjonskapsler (Cookies) og annen trackingteknologi

Hva er informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som er lagret på den besøkende datamaskin, og kan brukes til å spore hva besøkende gjør på nettstedet.

Det er to hovedtyper av informasjonskapsler:

 1. En permanent informasjonskapsel forblir på den besøkende datamaskin for en viss tid.
 2. En session informasjonskapsel lagres midlertidig i datamaskinens minne mens en besøkende er på en nettside. Session informasjonskapsel forsvinner når du lukker nettleseren din.

Bruk av informasjonskapsler. Saleabl informasjonskapslene for å forbedre nettstedet for den besøkende, f.eks. Ved å tilpasse nettstedet i henhold til gjestenes preferanser, kan dine valg og interesser hjelpe deg med å holde oversikt over hvilke varer du har lagt til i handlekurven din for å håndtere kjøpet ditt, sikre at den besøkende er logget inn på nettstedet, og dermed unngå å logge inn på en hvilken som helst ny side. Slik at besøket skal kunne tilpasse våre tjenester, samt at du får annonser som er relevante for deg og for å oppfylle våre forpliktelser ved kjøp.

Permanent informasjonskapsel. Brukes blant annet til å lagre dine personlige preferanser hos Saleable, slik at du ikke trenger å gjøre visse valg hver gang du besøker nettstedet, og å tilpasse og gjøre informasjon og markedsføring så relevant som mulig for deg. Session informasjonskapsel brukes blant annet til å registrere statistikker om bruken av nettstedet.

Saleable bruker informasjonskapsler til å gjennomføre analyse på hvilke deler av nettsiden som er mest populær, hvor lenge en side er besøkt, hvilke produkter kunden legger i handlekurven og hvilke kategorier som er mest besøkt. Vi benytter samtidig av remarketing, målrettet annonser som baserer seg på demografi og andre typer interessebasert markedsføring igjennom Facebook, Google AdWords og Instagram. Hvis du ikke ønsker å motta denne type annonser kan du velge det bort i dine innstillinger på Facebook https://www.facebook.com/help/109378269482053 eller Google https://adssettings.google.com/authenticated. Ønsker du ikke å sende data til Google Analytics følg denne lenken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

10. Endringer i personvernerklæringen

Du vil alltid finne en oppdatert personvernerklæring med sist endret dato på denne siden. Saleabl forbeholder seg retten til å foreta endringer i personvernerklæringen, inkludert i følge av lovendringer når som helst og uten forvarsel. Ved opprettelse av brukerkonto og kjøp så aksepterer du disse vilkårene i sin helhet. Du ser selv ansvarlig å holde deg oppdatert og gjøre deg kjent med disse vilkårene. Vi vil alltid sende deg informasjon via e-post og på nettsiden når vi foretar vesentlige endringer i vilkårene og vilkårene gjelder fra tidspunktet blir kunngjort.

Har du spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss på e-post eller et brev til Trusted Brnads AS, Sagveien 23B, 0459 Oslo.

Oppdatert 10.01.2020